Geen sorry voor patiënten

In een nieuw Amerikaans onderzoek is vastgesteld dat artsen inderdaad fouten maken. Volgens dat onderzoek is dat zelfs onvermijdelijk. Bij vergelijking van de antwoorden van artsen en patiënten die deelnamen aan het onderzoek, bleek dat de patiënten het gouden woord ‘sorry’ wilden horen. Dit ging volgens de meeste artsen te ver8.
8 JAMA, 2003; 289: 1001-7