Geneesmiddelen voor kinderen, nu we lekker van die vitaminen af zijn

De Europese Unie spekt graag de beurzen van geldbeluste farmaceutische bedrijven. Nadat ze met succes honderden alternatieve remedies uitgebannen heeft, wil de EU nu dat de fabrikanten geneesmiddelen gaan maken speciaal voor kinderen.
Aangezien deze tak van industrie immers altijd wel wat steun kan gebruiken zodat ze nog meer winst kan maken en hele nieuwe markten kan aanboren, is de EU van plan de patentering voor geneesmiddelen voor kinderen met zes maanden te verlengen. Door alleen al deze kleine ingreep stijgt de winst van elke farmaceut met een miljoen dollar per jaar. Aangezien er alleen al in Engeland en Amerika jaarlijks 200.000 mensen sterven door het gebruik van een geneesmiddel, en er nog veel meer chronisch ziek of gehandicapt door raken, is het heel begrijpelijk dat onze beschermers geneesmiddelen makkelijker verkrijgbaar willen maken voor kinderen, terwijl ze de wereld bevrijden van die dodelijke vitaminen7.
7BMJ, 2005; 331: 595