Gezond gewicht houdt grijze hersencellen op peil

In de twintigste eeuw is het aantal 65-plussers in Nederland gestegen van 0,3 miljoen in 1900 tot 3,2 miljoen in 2018. Deze vergrijzing gaat hand in hand met een stijging van het aantal ouderen met overgewicht en met dementie.

Het is bekend dat overgewicht het risico op hart- en vaatziekten vergroot. Wanneer de conditie van de vaten verslechtert, lijden ook de hersenen daaronder. Onderzoekers van het Radboudumc hebben nu ontdekt dat ouderen met overgewicht een groter risico lopen op dementie dan mensen met een gezond gewicht.

Vaatproblemen

Uit een eerdere studie is reeds gebleken dat mensen die op middelbare leeftijd te zwaar zijn tussen hun 70e en 80e levensjaar vaak afvallen. Deze gewichtsafname gaat gepaard met cognitieve achteruitgang.

Het Nijmeegse onderzoeksteam volgde in deze nieuwe studie gedurende 9 jaar 503 mensen volwassen in de leeftijd van 50 tot 85 jaar. De deelnemers hadden zowel overgewicht als problemen met de kleine vaten in de hersenen (cSVD). Met een MRI-scan bekeken de onderzoekers wat er in deze periode precies in de hersenen gebeurde.

Grijze en witte hersenstof

De onderzoekers ontdekten dat deelnemers met een hoger lichaamsgewicht minder grijze stof in de hersengebieden hebben. De grijze stof helpt om informatie te verwerken. Met name in de hippocampus, dat een relatie heeft met de ontwikkeling van dementie, was minder grijze stof aanwezig. Ook stelden zij een verband vast tussen meer buikvet en onregelmatigheden in de witte stof. De witte stof verzorgt de communicatie tussen de zenuwcellen. De gevolgen van overgewicht op de grijze én de witte stof tonen volgens de onderzoekers een verband aan met het risico op dementie.
 

Bron: Neurology. 2019 Aug 27;93(9):e864-e878