Gezondheidsraad wijzigt voedingsnormen volwassenen

De Gezondheidsraad heeft deze week nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor de inname van vitaminen en mineralen door volwassenen.

Voor 25 vitaminen en mineralen heeft de Gezondheidsraad nieuwe normen opgesteld voor de gemiddelde behoefte en een adequate inname. De normen geven aan hoeveel vitaminen en mineralen gezonde volwassenen met een gezond gewicht nodig hebben om goed te functioneren en ziekten te voorkomen.

De aanbevelingen voor acht voedingsstoffen zijn veranderd. Voor de overige voedingsstoffen vond de Gezondheidsraad dit niet noodzakelijk. In de nieuwe aanbevelingen zijn de normen voor vitamine A en calcium verlaagd. Daarentegen blijken we meer ijzer en magnesium (alleen vrouwen) nodig te hebben dan tot nu toe werd gedacht. Opvallend is dat de raad geen reden zag om de adequate inname van vitamine D aan te passen. De volledige aanbevelingen en de onderbouwing kunt u terugvinden op de website van de Gezondheidsraad.

Gezonde volwassenen

Het is belangrijk om u bij de normen te realiseren dat ze opgesteld zijn voor volwassenen met een gezond gewicht. Helaas neemt het aantal mensen waarop dit van toepassing is alleen maar af door een toename aan mensen met overgewicht en chronische ziekten. Richtlijnen voor deze kwetsbare groepen zijn nodig, maar ontbreken. Het lijkt er niet op dat aparte aanbevelingen er snel komen, mede omdat de Gezondheidsraad aangeeft dat de kennis over de behoefte van specifieke groepen mensen beperkt is.

In de praktijk zullen de nieuwe voedingsnormen waarschijnlijk geen grote golf aan veranderingen teweegbrengen. En de kloof tussen wat we binnen zouden moeten krijgen en wat we daadwerkelijk binnenkrijgen kan er niet mee gedicht, of op zijn minst verkleind, worden.

Hier zal 22 september ongetwijfeld de discussie over worden voortgezet tijdens het symposium ‘Gezondheidswinst met vitamines en mineralen – Van wetenschap naar waarde’, waar wetenschappers, zorgprofessionals en beleidsmedewerkers met elkaar in gesprek gaan over deze onderwerpen (aanmelden is nog mogelijk!).

Bron: Gezondheidsraad.nl