Gifcentra krijgen dagelijks telefoontjes over ADHD-medicijnen

Geneesmiddelen tegen ADHD worden zo vaak voorgeschreven dat het percentage misbruik en vergiftigingen dramatisch is gestegen.

Ongeveer 10.000 mensen per jaar nemen contact op met vergiftigingencentra voor een verkeerde blootstelling aan de geneesmiddelen, onthullen de meest recente cijfers. Ongeveer 14 procent van de Amerikaanse kinderen en adolescenten gebruikt ADHD-medicijnen, zoals Ritalin en Adderall. De medicijnen zijn stimulerende middelen die een paradoxaal kalmerend effect hebben bij mensen met symptomen van ADHD, maar ze worden ook misbruikt of verkeerd gebruikt door de patiënten of anderen in huis.

Driekwart van alle blootstellingen die bij gifcentra werden gemeld, betrof kinderen tot 12 jaar, en de meeste van deze gevallen hadden betrekking op medicatiefouten, waaronder een overdosis of het te vaak nemen van de geneesmiddelen. Bij tieners ging het in de helft van alle gevallen om opzettelijk misbruik.

In ongeveer 40 procent van de gevallen was een behandeling nodig en 6 procent, ofwel 10.000 gevallen, vereiste een ziekenhuisopname. Drie mensen stierven. De meest voorkomende bijwerkingen waren agitatie en prikkelbaarheid, een snelle hartslag, slaperigheid en lethargie, hoge bloeddruk en braken.

Het aantal oproepen steeg in de loop van de onderzoeksperiode met 61 procent, wat in lijn is met de stijging van het aantal recepten tegen ADHD, aldus de onderzoekers.

Bron: Pediatrics, 2018; e20173872