Groen is goed voor u

De woonomstandigheden van 25.518 Londenaren vormden de basis van een studie naar de relatie tussen groen en algeheel welbevinden. De uitkomsten hebben laten zien dat mensen die binnen 300 meter van groen wonen zich aanzienlijk beter voelen dan degenen die geen groen in hun directe omgeving hebben.

Belangrijker dan inkomen

De nabijheid van groen is zelfs belangrijker dan factoren als een baan, inkomen of gezondheid, aldus de onderzoekers. Het is al langer bekend dat mensen positief reageren op natuurlijke omgevingen. Deze kennis wordt dan ook regelmatig door overheden gebruikt als uitgangspunt voor nieuwe stedenbouwkundige plannen.

Verschil

De Londense studie is echter de eerste die inzichtelijk maakt hoeveel groene ruimte nodig is en hoe dicht dit groen bij woningen moet zijn om een verschil te maken. Een vermeerdering van een hectare groen binnen 300 meter van woningen, blijkt al 8 procent meer tevredenheid en 5 procent meer gevoelens van geluk op te leveren.
De onderzoekers hopen dat stedenbouwers deze wetenschap vaker zullen gebruiken om gezondere stadsomgevingen te creëren waarin bewoners gelukkiger kunnen zijn.

Beperkingen

De onderzoekers geven wel aan dat de studie beperkt is tot Londen. In andere gebieden kunnen de uitkomsten wat anders zijn. Ook zijn er veel verschillende typen groen in steden, van hondenuitlaatzones tot parken. Mogelijk zijn ook niet alle groengebieden daadwerkelijk toegankelijk voor bewoners. Vervolgonderzoeken moeten meer inzicht geven in de effecten van deze variabelen. Maar een ‘meer-groen-project’ in de buurt initiëren met uw buren kan alleen maar positieve uitwerkingen hebben.

Bron: Applied Geography. 2019 Aug;109:102036