Hardnekkig pollenseizoen voor hooikoortspatiënten

De voorzomer van 2018 ontpopt zich als een goed pollenseizoen. Cijfers lijken een hardnekkig pollenseizoen te duiden. De oorzaken: aanhoudende droogte, het warme voorjaar en de late vorstperiode.

Half april zouden 1.200 berkenpollen per kubieke meter in de lucht zijn geteld, volgens het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond dat sinds 1969 pollen telt via een soort pollenstofzuiger op het dak. Een team van vier analisten telt en classificeert de pollen die in vaseline zijn blijven kleven.

Volgens cijfers van onderzoeksinstituut Nivel was het aantal mensen met klachten twee keer zo hoog als normaal. Dat schrijft De Volkskrant in een uiteenzetting over hooikoorts, maar wat veroorzaakt die hooikoortspieken?

Normaal gesproken zorgen regenbuien in het voorjaar ervoor dat de lucht wordt schoongespoeld. Dit droge weer zorgt echter dat de pollen, die klachten veroorzaken, langer zweven in de atmosfeer. Ook zouden de pollen in een vrij korte periode zijn vrijgekomen. De late vorst in februari zorgde bovendien voor een extra piek in het aantal berkenpollen begin april.

Bloeitijd

Maar de late winter is niet de enige oorzaak van de hoge pollendruk. Ook het voorgaande voorjaar. Hoe zachter het weer – en dat was het in 2017 – hoe meer katjes er groeien. Ook is de bloeiperiode van de grassen die in mei samenvallen met het aanhoudende droge weer. De pollenkorrels in de lucht worden daardoor niet uit de lucht gespoeld.

En in juli, als het gras is uitgebloeid, komt het kruid Bijvoet (Artemisia vulgaris) tot bloei. Een sterk allergeen, volgens Elkerliek Ziekenhuis. ‘Als er braakliggend terrein is in de buurt, zie je dat meteen terug in de telling.’

Windrichting

Verder is er een nieuw allergeen in Nederland door meegekomen zaden van de wilde plant Alsemambrosi op graanschepen uit de VS. Tijdens de bloei zorgde de plant onder meer voor een hooikoortsuitbraak in Barcelona. De exoot rukt nu ook in het noorden en lijkt het goed te doen in Oekraïne. ‘Als eind augustus, begin september, tijdens de bloeiperiode van de plant, de wind uit het oosten of zuiden waait, komen de pollen vanzelf deze kant op’, zegt de Volkskrant.

Volgens experts neemt het aantal pollen sowieso toe met oostenwind. Als de wind uit de juiste hoek komt vanuit de naaldbossen in Duitsland, Tsjechië en Polen merken hooikoortspatiënten in Nederland dat ook.

Bron: De Volkskrant