Hartaanval: wat een jaar later kan gebeuren

Er is iets wat vaak voorkomt na een hartaanval, maar de meeste artsen waarschuwen er vrijwel nooit voor. Het blijkt dat het risico op een ernstige depressie binnen een jaar na een hartaanval twee keer zo groot is, zelfs bij mensen die dat probleem nooit eerder hebben gehad. Die depressie kan vervolgens de kans op pijn op de borst vergroten, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. Een op de vijf hartpatiënten krijgt binnen een jaar erna pijn op de borst. Dat kan komen doordat veel hartaanvalpatiënten blijven roken, maar ook depressie kan een belangrijke oorzaak zijn.

Arch Int Med, 2008; 168: 1310-1316