Hersenen blijven reageren op geur bij een aangetast reukvermogen

Uit onderzoek van het Reuk- en smaakcentrum blijkt, dat ook wanneer het reukvermogen is aangetast of zelfs volledig is verdwenen de hersenen blijven reageren op geuren.

Door samenwerking van Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen University & Research in de Alliantie Voeding in de Zorg is het Reuk- en smaakcentrum ontstaan. Zij adviseren om het onderzoek omtrent een aangetast reukvermogen te richten op de behandelmogelijkheden van de patiënten.

Geurstoffen waarnemen

Het onderzoek, waarvan de bevindingen in het vaktijdschrift Human Brain Mapping zijn gepubliceerd, werd uitgevoerd onder 48 patiënten met een aangetast reukvermogen. Van de 48 patiënten hadden 29 patiënten helemaal geen reuk meer. Uit het onderzoek kwam naar voren dat verschillende hersengebieden samenwerken om geurstoffen waar te nemen. De hersengebieden die betrokken zijn bij het zien en opsnuiven van lucht blijken actief betrokken te zijn wanneer in de neus geuren aanwezig zijn, dit naast de geurnetwerken. Hieruit valt te suggereren dat de zenuwbanen die melden aan het brein wanneer er geuren zijn nog steeds werken bij patiënten met een aangetast reukvermogen.

Richten op herstel

Het was voor het eerst dat er een onderzoek werd uitgevoerd naar de activiteit van hersennetwerken van het gehele brein onder proefpersonen zonder reukvermogen. De resultaten van dit onderzoek zijn erg belangrijk voor patiënten met een aangetast reukvermogen. Zo’n vijf tot twintig procent van de bevolking heeft hier namelijk last van en met het ouder worden neemt dit percentage toe. Het is mogelijk dat in de toekomst het reukvermogen door een betere behandeling (gedeeltelijk) hersteld kan worden. Een voorbeeld hiervan is reuktraining.

Bron: Hum Brain Mapp. 2018 Mar 30. doi: 10.1002/hbm.24067.