Hersenvliesontsteking sneller herkennen

Meningitis (hersenvliesontsteking) kan fataal zijn, maar de kans op overleving is groter naarmate de ziekte eerder wordt herkend. Helaas kennen de meeste ouders alleen de alarmsignalen die pas opkomen als de infectie zich al stevig genesteld heeft: nekstijfheid, een uitslag die niet weg te drukken is en sufheid. Gelukkig hebben onderzoekers aan de universiteit van Oxford nu wellicht een aantal symptomen onderscheiden die de ziekte al in een eerder stadium kunnen verraden, waaronder pijn in de benen, koude handen en voeten en een bleke, vlekkerige huid. Bij een onderzoek met 448 kinderen met hersenvliesontsteking bleek de eerste paar uren de ziekte vooral bepaald door koorts, misselijkheid en braken, prikkelbaarheid en soms een loopneus en keelpijn. Bij kleine kinderen hielden die symptomen ongeveer vier uur aan en bij adolescenten ongeveer acht uur. In de zeven tot twaalf uur daarna ontstonden de drie vroege tekenen. De meest voorkomende daarvan waren de koude handen en voeten, gevolgd door de pijn in de benen. De huidveranderingen waren maar bij 19 procent aanwezig.
De klassieke alarmsignalen ontstonden pas na dertien tot 22 uur. Tegen die tijd waren veel kinderen al lang in het ziekenhuis en sommigen verkeerden dan al in zeer kritieke toestand1.
1Lancet, 2006; 367: 397-403