Het goede nieuws over overgewicht

Het goede nieuws over overgewicht
Bijna als papegaaien hebben de dokters ons steeds verteld dat overgewicht een dramatisch effect heeft op onze gezondheid, maar uit een nieuw onderzoek valt op te maken dat ze er wel eens naast kunnen zitten. Een beetje te dik zijn kan zelfs een bescherming bieden tegen kanker. In een nieuwe publicatie uit Duitsland staat dat overgewicht (een BMI van 25 tot 30) geen enkel effect heeft op de levensduur. Bij mannen met overgewicht was het sterftecijfer aan kanker zelfs 7 procent lager dan bij mannen met een normaal gewicht.
Uit een analyse van 42 onderzoeken maakten onderzoekers van de Universiteit van Hamburg op dat ons gewicht pas invloed heeft op onze gezondheid als er sprake is van obesitas, dus bij een BMI hoger dan 30. In totaal ligt het sterftecijfer onder obese mensen 20 procent hoger dan onder mensen met een lagere BMI. Maar naarmate we ouder worden krijgt zelfs obesitas steeds minder invloed op de gezondheid.
Bron: Deutsches Artzeblatt International, 2009; 106: 641