Hevig menstrueren: taboe verbreken

Niet in elk beroep kun je om het uur naar de wc om van menstruatieproduct te wisselen. Toch is dat de praktische uitdaging waar circa 500.000 Nederlandse vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies (HMB) voor staan. Verzuim van werk, sport en sociale activiteiten en productiviteitsverlies liggen op de loer.

De campagne Bloedserieus richt de aandacht op de lichamelijke, psychische en maatschappelijke impact van een veelvoorkomend gynaecologisch probleem.

Nederland telt ongeveer 4,5 miljoen menstruerende vrouwen. Een groot deel daarvan ervaart klachten. Recent onderzoek van WOMEN Inc. en Motivaction1 laat zien dat 84% van de vrouwen rondom of tijdens de menstruatie ongemakken of klachten ervaart. Van hen heeft 82% zelfs veel tot zeer veel last. Pijn, hevig bloedverlies en de angst om door te lekken worden het meest genoemd. Circa 60% van de vrouwen met klachten geeft aan hierdoor belemmerd te worden in het dagelijks leven.

‘Het hoort er nu eenmaal bij’
Door kennisgebrek en taboes is onvoldoende duidelijk welke klachten er ‘nu eenmaal bij horen’ en wanneer het gerechtvaardigd is om een afspraak met de huisarts te maken of om doorverwijzing te vragen naar de gynaecoloog. Bijna de helft van de vrouwen die hulp heeft gezocht, heeft hier langer dan een jaar mee gewacht, 17% wachtte zelfs langer dan 5 jaar, zo blijkt uit de peiling.1 Maar liefst een derde van de vrouwen zoekt helemaal geen hulp. Een late diagnose en behandeling hebben niet alleen invloed op de kwaliteit van leven, maar brengen ook onnodige gezondheidsrisico’s met zich mee.

Hevig menstrueel bloedverlies
Ongeveer 1 op de 5 vrouwen tussen de 35 en 55 jaar krijgt te maken met hevig menstrueel bloedverlies (HMB).2 In Nederland gaat het om 500.000 vrouwen. Symptomen van HMB zijn: een korte cyclus (minder dan 21 dagen), een langdurige menstruatie (meer dan 7 dagen), pijnlijke menstruaties, veel bloedverlies en het verlies van stolsels.3 Vrouwen met HMB hebben vaak meerdere menstruatieproducten tegelijk nodig om doorlekken te voorkomen en moeten tampons en maandverband soms om de 1-2 uur verwisselen.

Delen en regie in eigen hand nemen
De campagne Bloedserieus moedigt vrouwen aan hun menstruatieverhaal te delen. Met elkaar én met de arts. Om vrouwen bewust te maken van het feit dat HMB een medisch erkende aandoening is waarvoor meerdere behandelopties bestaan. Ook worden tools aangereikt om het probleem bij de zorgverlener bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld door het bijhouden van een menstruatiedagboek waarmee inzichtelijk kan worden gemaakt hoeveel dagen de menstruatie duurt, hoeveel producten nodig zijn, welke andere klachten men heeft.

Persoonlijke keuzes
Medicatie, minimaal invasieve chirurgie, leefstijlaanpassingen (bv endometriosedieet), een stap terugdoen tijdens menstruatie: de ideale benadering is voor iedereen anders. Belangrijk is dat je weet wat de opties zijn zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. En dat je weet dat het gerechtvaardigd is om voor dit probleem een zorgverlener in te schakelen. Dit kan, behalve een gynaecoloog of huisarts, bijvoorbeeld ook een vrouwspecifieke gezondheidskliniek met een meer holistische benadering of verpleegkundig overgangsconsulent zijn.

Medisch Dossier artikelen over menstratie

Hieronder staan enkele links naar artikelen over menstruatie uit ons archief. Jij hebt de regie over jouw gezondheid!

Het endometriosedieet: menstruatieklachten te lijf

Propolis tegen menstruatiepijn

De kracht van de cyclus

5 natuurlijke middelen tegen menstruatiepijn

Op de loopband tegen menstruatiepijnen

 

Bronnen:
Meer over de campgane Bloedserieus
1. Het effect van menstruatieklachten op het dagelijks leven | Women Inc. | M212037
2. Br J Gen Pract. 2004 May;54(502):359-63
3. Hevigbloedverlies.nl