Hibiscusbloemen helpen bij borstkanker

Ongeveer 1 op de 7 vrouwen in Nederland krijgt in haar leven te maken met borstkanker. Het is daarmee de meest voorkomende vorm van kanker onder Nederlandse vrouwen. Bij 15-20 procent van de vrouwen die zijn genezen van borstkanker ontstaat binnen 20 jaar de aandoening voor de tweede keer. Er bestaan verschillende typen borstkanker, waaronder triple-negatieve borstkanker. De tumor bevat dan geen receptoren voor oestrogeen, progesteron en een overschot aan een bepaald eiwit. Deze tumoren zijn daardoor moeilijker te behandelen.

De behandeling bestaat uit een operatie, bestraling, chemotherapie of een combinatie van deze therapieën. Chemotherapie geeft verreweg de meeste bijwerkingen en kan dan ook niet langdurig gebruikt worden. Wetenschappers zijn daarom naarstig op zoek naar middelen die de toxiciteit van chemotherapie kunnen beperken of die gebruik van chemotherapie overbodig maken. Een extract van de hibiscusbloem lijkt zo’n middel te kunnen zijn.

Een waterextract van de hibiscusbloem is onderzocht op zijn antikanker-activiteit. Een cellijn van triple-negatieve borstkankercellen werd blootgesteld aan een placebo, het bloemenextract, of het bloemenextract in combinatie met een van de veelgebruikte chemotherapeutica taxol, cisplatin of tamoxifen.

De hibiscus was in staat om selectieve celdood van de kankercellen te verminderen. Hoe hoger de dosering, hoe sterker het effect van de bloemen was. Nog belangrijker was dat het extract de effectiviteit van taxol en cisplatin kon verhogen. Dit betekent dat de dosering van de chemotherapeutica mogelijk verlaagd kan worden bij gelijktijdig gebruik met hibiscus, wat de kans op bijwerkingen verkleint. Hibiscus had geen effect op gezonde cellen, wat het een interessant middel maakt om vervolgonderzoek mee te doen.

Bron: BMC Complement Altern Med. 2019 May 6;19(1):98.