dementie

Hoe vermijden we dementie?

Wetenschappers hebben ontdekt dat mensen van boven de 75 die actief blijven, veel minder kans maken dement te worden dan mensen die veel zitten en televisie kijken. Het gaat om activiteiten als bordspellen doen, lezen, kruiswoordraadsels oplossen, schrijven en aan groepsdiscussies deelnemen.5
5 N Engl J Med, 2003; 348: 2508-16