Hoge bloeddruk: verkeersrumoer kan een oorzaak zijn

Rumoer van wegverkeer kan een oorzaak zijn van hoge bloeddruk (hypertensie). Ongeveer de helft van de inwoners met hoge bloeddruk in Stockholm blijkt te wonen binnen 100 meter van een drukke weg of snelweg. Door het effect te meten van verkeersrumoer bij deze patiënten, en hun uitslagen te vergelijken met die van mensen uit een rustigere buurt, hebben wetenschappers het idee gekregen dat verkeersrumoer wellicht het risico van hoge bloeddruk bijna anderhalf keer zo groot maakt10.
10Occup Environ Med, 2007 ; 64 : 122-126