Homeopathie bevordert kwaliteit van leven

Enkele Duitse verzekeringsmaatschappijen hebben geprobeerd antwoord te krijgen op de vraag hoe effectief homeopathie nu eigenlijk is. Zij gaven het Berlijnse Institute for Social Medicine, Epidemiology and Health Economics opdracht hiernaar onderzoek te doen en de uitkomsten zijn onlangs gepubliceerd in het tijdschrift BMC Health Services Research.

De Duitse onderzoekers vergeleken de data van 2524 personen. Een deel was voor homeopathie verzekerd (1543) en een controlegroep niet. De deelnemers in de homeopathiegroep leden aan migraine of hoofdpijn, allergische rhinitis, astma, atopische dermatitis of depressie. De vragenlijsten die zij invulden, waren gebaseerd op hun aandoening.

Na zes maanden werd de effectiviteit van de behandeling gemeten door de totale kosten die bij de verzekeraar waren gedeclareerd, te relateren aan de kwaliteit van leven die uit de vragenlijsten naar voren was gekomen. De uitkomsten toonden aan dat de kwaliteit van leven in de homeopathiegroep substantieel meer was verbeterd dan in de controlegroep. De kosten voor de verzekeraar vielen voor de homeopathiegroep echter hoger uit. De onderzoekers menen dat dit suggereert dat deze meerkosten bijdragen aan de verhoogde kwaliteit van leven.

Zij vermoeden dat ook voor mensen met andere aandoeningen een aanvullende homeopathische behandeling effectief kan zijn, maar vinden tegelijkertijd dat alleen deze studie nog onvoldoende basis is om dat met zekerheid te kunnen stellen. Hiervoor is meer onderzoek nodig.

Bron: BMC Health Services Research. 2020;20;872.