Honing werkt bij (brand)wonden

Wonden en verbrandingen zijn goed te behandelen door er honing op aan te brengen.11
11 J Wound Ostomy Continence Nurs, 2002; 29: 295-300