Hormoonsubstitutie in de overgang: zijn er alternatieven?

Nu HRT (hormone replacement therapy) volledig uit de gratie is, rijst de vraag of er veilige alternatieven zijn. Een nieuwe bijdrage aan een antwoord is afkomstig van een onderzoek waarbij bleek dat DHEA (dihydro-epiandrosteron) een veilig, en effectief, alternatief zou kunnen zijn. Het werd getest op een groep van twintig postmenopauzale vrouwen in de leeftijd van 50 tot 65 jaar, die een jaar lang 25 mg DHEA per dag kregen. Na een jaar waren de concentraties van testosteron, oestron en oestradiol in het bloed tot vier keer zo hoog en was het progesterongehalte bijna drie keer zo hoog. Binnen een half jaar werden er al verbeteringen geconstateerd2.
2Fertility & Sterility, 2003; 80: 1495-1501