Hormoonsubstitutie veroorzaakt ook nog dementie

Na alle andere slechte berichten over hormoonsubstitutie in de overgang is nu de laatste nagel aan de doodskist van deze therapie geslagen. Bij de grootschalige Amerikaanse onderzoeken van Women’s Health Initiative is gebleken dat naast alle andere risico’s de hormoonsubstitutie helemaal geen bescherming biedt tegen dementie of lichte cognitieve stoornissen bij postmenopauzale vrouwen. Sterker nog: het kan het risico zelfs verhogen. Ook bij gebruik van enkel oestrogeen, zonder progesteron, bleek een nadelig effect op het mentaal functioneren, zoals bleek bij een ander onderzoek onder 2808 vrouwen5.
5JAMA, 2004; 291:2947-2968