Hormoontherapie kan op lange termijn borstkanker veroorzaken

Een hormoontherapie (HRT) met alleen oestrogeen kan borstkanker veroorzaken, zo heeft een belangrijk nieuw onderzoek gevonden. Het bestrijdt de conclusies van een eerder onderzoek waarin men geen verband tussen kanker en het gebruik van HRT kon vinden op de korte en middellange termijn.
In deze nieuwe studie door het Brigham and Women’s Hospital in Boston heeft men ontdekt dat dit risico toeneemt naarmate de vrouw langer HRT gebruikt. Het risico leek niet zo duidelijk gedurende de eerste tien jaar dat de vrouwen HRT kregen, maar vrouwen die het hormoon al meer dan twintig jaar gebruikten, hadden een significant groter risico.
Het onderzoek heeft de gezondheid van bijna 29.000 vrouwen gevolgd vanaf 1976. Gedurende die tijd kregen 934 van deze vrouwen invasieve borstkanker en van hen waren er 708 met oestrogeen behandeld2.
2 Arch Int Med, 2006; 166: 1027-1032