IBS-patiënten die weten dat ze een placebo krijgen, worden toch beter

De buitengewone genezende krachten van de geest zijn weer nadrukkelijk bevestigd in een onderzoek onder mensen met het prikkelbaredarmsyndroom (PDS), die grote klinische verbeteringen rapporteerden nadat ze bewust een placebo of suikerpil slikten.

Patiënten die placebo-pillen kregen – er werd bij verteld dat ze geen actief ingrediënt bevatten – hadden ‘sterke’ of ‘zeer sterke’ klinische reacties en hun symptomen namen af met gemiddeld 70 procent ten opzichte van andere patiënten, die geen pillen kregen.

Aan het onderzoek van het Amerikaanse Beth Israel Deaconess Medical Center deden 262 PDS-patiënten in de leeftijd tussen 18 en 80 mee, die ofwel bewust een placebo kregen (de zogenaamde ‘open-label’ placebogroep) of helemaal geen pillen en een deel van de patiënten kreeg ofwel pepermuntolie of een ‘dubbelblind’ ingenomen placebo, waarbij noch de patiënten noch de onderzoekers wisten welke ze hadden gekregen.

De verbeteringen waren vergelijkbaar in zowel de open-label als de dubbelblinde placebogroep, hoewel de onderzoekers verrast waren dat de resultaten net zo sterk waren bij deelnemers die willens en wetens de placebo namen, als bij degenen die niet wisten of ze wel of niet pepermuntolie hadden geslikt.

Beide placebogroepen rapporteerden een verbetering in de klachten van ongeveer 150 procent, vergeleken met een verandering van 12 procent in de groep zonder pil. ‘Als de veronderstelling dat misleiding nodig is om placebo’s effectief te laten zijn onjuist is, dan moeten veel theorieën over de mechanismen die placebo-effecten veroorzaken misschien worden aangepast’, zegt Ted Kaptchuk, een van de onderzoekers.

Of, met andere woorden, geest boven materie.

Bron: Pain, 2021 Feb 12. doi: 10.1097/j.pain.0000000000002234