IJzertekort verhoogt risico op hartaandoening

Vaak horen we dat we een ijzertekort moeten behandelen, omdat dit nierfalen of neurologische problemen kan veroorzaken. Maar dit is nog niet alles. Een nieuwe studie suggereert nu dat een ijzertekort ook te maken kan hebben met hartaandoeningen.

Coronaire hartziekten om precies te zijn; ziekten van het hart veroorzaakt door slagaderverkalking of afwijkingen in de kransslagader, bijvoorbeeld hartkramp of een hartinfarct. De onderzoekers benadrukken dat dit een observatiestudie is en niet geconcludeerd kan worden dat een ijzertekort daadwerkelijk een hartaandoening veroorzaakt.

Eerdere studies toonden aan dat een ijzertekort bij mensen met hart- en vaatziekten ziekenhuisopname en zelfs overlijden tot gevolg kan hebben. Om de vraag te beantwoorden of dit ook geldt voor de algemene bevolking, startten Duitse onderzoekers een nieuw onderzoek.

Hieraan deden ruim 12.000 mensen mee met een gemiddelde leeftijd van 59 jaar. Iets meer dan de helft was vrouw. De onderzoekers stelden twee soorten ijzertekort vast: de eerste was een absoluut ijzertekort en de tweede was een functioneel ijzertekort. Dat wil zeggen opgeslagen ijzer en ijzer dat door het lichaam circuleert.

Resultaten
In de dertien jaren die volgden, stierf iets meer dan achttien procent van de deelnemersgroep; 573 personen aan een cardiovasculaire oorzaak, 1.033 aan coronaire hartziekten en 766 aan een beroerte.

Een aanwezig functioneel ijzertekort zorgde voor een verhoging van 24 procent op coronaire hartziekten, 26 procent op cardiovasculaire mortaliteit en 12 procent op overlijden door andere oorzaken in vergelijking met geen functioneel tekort. Absoluut ijzertekort bracht een verhoging van 20 procent risico op coronaire hartziekten met zich mee in vergelijking met geen absoluut ijzertekort. Hier was geen sprake van overlijden.

Een stap verder in het onderzoek onderzochten de onderzoekers het verschil met mensen zonder ijzertekort. Hieruit bleek dat een gezond ijzerniveau bij aanvang van de studie een positievere uitslag bracht: 5 procent van de sterfgevallen, 12 procent van de cardiovasculaire sterfgevallen en 11 procent van de nieuwe diagnoses coronaire hartziekten kwamen dan niet voor.

Toekomstige studies moeten dit verder onderzoeken onder jongere generaties en met deelnemers buiten Europa, stellen de onderzoekers. Mochten deze uitkomsten dan worden bevestigd, kunnen de gevolgen van ijzertekort weer verder in kaart worden gebracht.

Bron: ESC Heart Failure, 2021: 10.1002