Impact sluiten van scholen op kinderen

Schoolroutine is belangrijk voor kinderen om structuur in de dag en de week te houden. Met het sluiten van de scholen en lesgeven op afstand is er dan ook een hoop veranderd. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid van kinderen (en ouders).

De psychische impact van quarantaine op volwassenen is al eerder beschreven. We kunnen ons angstig of neerslachtig voelen of we grijpen de kans aan om creatief bezig te zijn en iets nieuws te leren. Na een week of twee kan echter de verveling toeslaan. Onderzoek laat zien dat volwassenen nog lange tijd last kunnen houden van psychische klachten. Hoe zit het eigenlijk met kinderen?

Kinderen helpen

Kinderen zijn over het algemeen weerbaar. Voor kinderen met autisme, ADHD, depressie of angststoornissen geldt dit minder. Net als voor kinderen die in een zorgelijke thuissituatie wonen. Voor hen is school extra belangrijk, en met het sluiten van de scholen is zowel de structuur als een veilige en welkome afleiding weggevallen. Dit kan leiden tot prikkelbaarheid en frustratie bij zowel ouders als kinderen.

Verschillende geestelijke gezondheidszorgprofessionals geven aan dat het behoud van structuur en een schema belangrijk is bij kinderen met een beperking. Sta gewone tijd op, ontbijt en doe schoolwerk, neem pauze en zorg voor voldoende afwisseling. Een visueel overzicht geeft kinderen houvast. Onrust, angst en boosheid kunnen onderliggende emoties zijn van onverklaarbaar gedrag. Creëer ruimte om erover te praten. Het helpt een kind en het kan als gezin helpen om dichter bij elkaar te komen. Voel je bij aanhoudende problemen niet bezwaard om advies in te winnen bij de huisarts of een andere zorgprofessional.

Bron: Lancet Child Adolesc Health. 2020 Apr 14. pii: S2352-4642(20)30109-7