Industrieel verwerkte levensmiddelen:waar Amerika groot in is

De schadelijke effecten van industrieel verwerkte voedingsmiddelen en fastfood op onze gezondheid zijn duidelijk in kaart gebracht in een nieuw onderzoek onder blanke mensen van middelbare leeftijd in Engeland en de VS.
De Engelsen waren op alle punten gezonder, en niet zomaar een beetje. In feite kwamen diabetes en hartaandoeningen bij de Amerikanen in de hoogste sociaal-economische groep even vaak voor als bij de Engelsen in de laagste groep. De Engelsen in dit onderzoek hadden minder vaak diabetes, hoge bloeddruk, hartkwalen, een hartaanval, een beroerte, longziekten of kanker dan hun Amerikaanse tegenhangers. In alle groepen rookte ongeveer 20 procent, zwaar drinken kwam in Engeland vaker voor, terwijl obesitas weer meer voorkwam in de Verenigde Staten.
Hoewel de onderzoekers volgens eigen zeggen de enorme verschillen tussen beide groepen niet kunnen verklaren, lijkt de sleutel toch te liggen in het feit dat veel Amerikanen neigen tot ernstig overgewicht. Als dat inderdaad zo is, wijst deze ongelijkheid in gezondheid op de gevolgen van een samenleving die niet meer zonder industrieel verwerkte levensmiddelen kan1.
1 JAMA, 2006; 295: 2037-2045