Integrale zorg, omdat zorg altijd beter kan!

Het lijkt nogal ambitieus als u dit zo leest, maar het is veel dichterbij dan u denkt.

Sinds de 60-er jaren is het aantal therapieën dat wereldwijd wordt aangeboden enorm toegenomen. Het is een bedrijfstak van formaat geworden. Een derde tot de helft van onze bevolking consulteert wel eens een therapeut of arts, regulier of alternatief. Boeken zijn verschenen, studies gedaan, congressen en workshops zijn er gekomen en de zorgvrager weet door de veelheid van informatie vaak niet waar men een goede zorgverlener kan vinden. De bomen en het bos dus. Veelal wordt een zorgverlener via de mond-tot-mondreclame aanbevolen, maar ook zijn de diverse sites en telefonische hulplijnen van nut om de best passende zorg te ontdekken.

Invloed internet

Als we kijken naar de invloed van internet en toepassing op de zorg ontkomen we er niet aan om vast te stellen dat velen van ons gebruik maken van de diverse digitale bronnen om meer te weten te komen van ziektebeelden en genezingsprocessen. Zelfs huisartsen zien in de spreekkamer compleet en relevant geprinte tekst, meegebracht door de patiënt. Ziehier het bewijs dat zorg (ondersteund door technologie) en e-health steeds belangrijker worden bij het bevorderen van onze gezondheid en levenskwaliteit.

Vooral de vroege signalering van risico’s is een belangrijke pijler voor een goede diagnostiek en de in te zetten behandeling.

Welzijn zorgvrager

Wat echter onvoldoende wordt belicht, is dat door inzet van de ‘koude` technologie er meer tijd vrijkomt voor de persoonlijke aandacht dat bijdraagt aan ‘warme’ zorg en het uiteindelijke welzijn van de zorgvrager. Wie wil dat niet? Ligt daarin niet de uitdaging voor de zorgverlener 2.0?
Als onderscheidende zorgverlener weet u dat het van groot belang is, dat de zorgvrager wordt gezien in zijn of haar totale context van lichaam en geest. De maatschappelijke ontwikkeling laat dat ook zien, doordat er meer accent wordt gelegd op vraaggericht dan op aanbodgericht, van doelmatigheid naar meer mensgericht. Daarbij past het dat ook de zorgaanbieder zich realiseert dat hij of zij slechts deel uitmaakt van het veelkleurig mozaïek dat zorglandschap wordt genoemd, bestaande uit aanbieders, vragers, overheid en zorgverzekeraars.

Samenwerken

Gelukkig zijn er veel positieve ontwikkelingen te melden. Het belang van samenwerking tussen belangenorganisaties van aanbieders en vragers wordt steeds duidelijker. Dat ook de therapeut meegaat in de ontwikkeling is evident, waarbij het samenwerken met andere zorgaanbieders regel wordt in plaats van uitzondering.

Multidisciplinair denken

Daarbij is het multidisciplinair denken niet meer weg te denken in de zorg, we weten heel veel over de zorg als we maar bereid zijn het met elkaar te delen in het belang van de zorgvrager. Daarbij is toegankelijke en duidelijke informatie over gezondheid cruciaal. De overheid heeft dit ook onderkend en biedt mogelijkheden om meer te doen met hulp aan chronisch zieken door leefstijl-interventies aan te bieden. Kortom er liggen nog zoveel kansen en uitdagingen, ook voor de therapeuten. Kom in beweging, laat zien wie je bent en stel je bescheiden en dienstbaar op. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt!

Tjeerd Lont, zorginkoper en consultant – spreker op het Congres Integrale Zorg, de kracht van samenwerken en vooruitkijken

www.congresintegralezorg.nl

Door gebruik te maken van relatiecode CIZ0037 kunt u een toegangskaart aanschaffen voor € 159,- excl. BTW. Indien u vrijgesteld bent van BTW kunt u ook voor € 185,- BTW vrij een ticket aanschaffen.