Is het beter om juist vroeg op de dag te eten of later?

Uit een kleine pilotstudie, gepubliceerd in Cell Metabolism, blijkt dat intermittent fasting niet alleen gunstig lijkt te zijn voor gewichtsverlies, maar ook voor het vertragen van veroudering en voor het verbeteren van de insulinegevoeligheid.

Ook als er geen sprake is van gewichtsverlies lijkt nog steeds de insulinegevoeligheid te verbeteren en veroudering te vertragen.

Eten tussen 8 en 14 uur

Voor het onderzoek kregen acht mannen met prediabetes de opdracht om voor een periode van vijf weken tussen 8 uur in de ochtend en 2 uur in de middag te eten. Dit eetschema wordt ook wel early time-restricted feeding (eTRF) genoemd. Er wordt dus binnen een bepaalde periode gegeten en de rest van de dag wordt er niks gegeten. eTRF is een speciale vorm van intermittent fasting.

Eten tussen 12 en 20 uur

De overige deelnemers moesten juist in de andere helft van het tijdsbestek eten, tussen 12 uur in de middag tot 8 uur in de avond. Het was niet de bedoeling dat de mannen tijdens het onderzoek afvielen. Gedurende het onderzoek kregen de mannen dan ook maaltijden van de onderzoekers. Na vijf weken wisselden de mannen van schema. De mannen die tussen 8 en 14 uur aten, moesten nu tussen 12 en 20 uur eten en andersom.

eTRF heeft de voorkeur

Uit de resultaten kwam naar voren dat de groep die tussen 8 en 14 uur at een verbeterde insulinegevoeligheid, evenals de bloeddruk en oxidatieve stress. Daarnaast verminderde de eetlust, maar nam het gewicht niet af. eTRF laat mogelijk deze resultaten zien omdat dit schema beter bij de biologische klok past dan de hele dag eten. Tevens kan de stofwisseling verstoord raken wanneer laat op de dag nog gegeten wordt.

Bron: Cell Metab. 2018 May 8. pii: S1550-4131(18)30253-5.