Is obesitas een symptoom van een darmontsteking?

Volgens onderzoekers heeft obesitas misschien net zoveel te maken met de manier van voedselverwerking in onze darmen als met wat we eten.  

Zelfs als rekening wordt gehouden met de mate van lichaamsbeweging en voedingsgewoonten blijkt de enige gemene deler onder obese mensen een abnormale darmactiviteit te zijn en dan vooral diarree, aldus onderzoekers van het Amerikaanse Beth Israel Deaconess Medical Center.  

Obesitas zou volgens de onderzoekers een symptoom kunnen zijn van laaggradige ontstekingen in de darmen. Zij deden onderzoek onder 5126 mensen, waarbij ze vooral wilden nagaan hoe de stoelgang was van mensen zonder het prikkelbaredarmsyndroom (PDS), coeliakie of darmkanker. Daarna werden de gegevens afgezet tegen de BMI als maatstaf voor obesitas. 

De kans dat mensen met obesitas of ernstige obesitas last hadden van chronische diarree was 60 procent hoger. 

De volgende onderzoeksvraag betreft de relatie tussen obesitas en een abnormale stoelgang, aldus de onderzoekers. 

Aliment Pharmacol Ther, 2019; 50: 1019–24