Jetlag kan nog vier weken aanhouden

Na een langeafstandsvlucht kan een jetlag ons veel langer van slag houden dan de eerste paar dagen na aankomst. Volgens onderzoek kan zoiets zelfs wel een maand duren. In een experimentele opzet – waarbij de jetlag werd uitgelokt door verstoring van het dag-nachtritme door de licht-donkercyclus vooruit te zetten – bleken geheugen- en leerproblemen vier weken te kunnen blijven bestaan als het tijdsverschil groter was dan vijf uur. Hoewel het bij dit onderzoek om hamstervrouwtjes ging, kunnen deze bevindingen van belang blijken voor passagiers van langeafstandsvluchten. Ook geven ze aanleiding tot grote bezorgdheid over de gezondheid van vliegtuigpersoneel, zoals piloten en stewards, die vaak dit soort vluchten maken. De onderzoekers, van de University of California in Berkeley, zeggen dat het onvoorzien ook de effectiviteit aantast van beroepsbeoefenaren op belangrijke posities, zoals medisch personeel.
BRON: PloS ONE, 2010; 5: e15267