Kan blootstelling aan geluid resulteren in een te hoge bloeddruk?

De afgelopen jaren is in meerdere onderzoeken aangetoond dat blootstelling aan lawaai niet alleen van invloed is op het gehoor. Zo kan voortdurende herrie de cardiovasculaire gezondheid en zelfs de spijsvertering negatief beïnvloeden. Deze eerdere studies resulteerden echter niet in consistente uitkomsten.

De onderzoekers van deze nieuwe studie menen dat dit deels komt, omdat het moeilijk is om een blootstelling over tientallen jaren te kwantificeren. Om dit probleem aan te pakken, hebben zij gehoorverlies als marker gebruikt.

Omvangrijke steekproef

De wetenschappers hadden toegang tot gegevens van 21.403 Chinese werknemers met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar die werken in een lawaaiige omgeving. Zoals verwacht steeg het gehoorverlies met het aantal jaren dat de deelnemers in het lawaai hadden doorgebracht. Over het algemeen ontdekten de onderzoekers dat werknemers met een mild en hoog gehoorverlies een toegenomen hypertensierisico van respectievelijk 34% en 281% hadden. Het verband tussen kabaal en een hoge bloeddruk was het meest uitgesproken bij mannen.

Sterke punten en beperkingen

De studie kent enkele tekortkomingen. Zo was deze cross-sectioneel. Dat betekent dat de deelnemers niet gedurende langere tijd zijn gevolgd en bijvoorbeeld Body Mass Index (BMI), roken, alcoholinname en psychologische factoren niet zijn meegenomen. Ook hebben de onderzoekers geen werkplekken bezocht om de werkelijke geluidsniveaus te beoordelen.
Ondanks de omvang van deze studie moeten wetenschappers dus nog meer werk verrichten, voordat de blootstelling aan lawaai een officiële risicofactor voor hypertensie wordt. De grootte van de steekproef van dit onderzoek geeft echter wel al een zeker gewicht aan de bevindingen.

PLoS One. 2019 Sep 5;14(9):e0222135