Kan probiotica een bijdrage leveren op de intensive care?

Uit onderzoek blijkt dat ruim zeventig procent van de patiënten die op de intensive care ligt antibiotica krijgt. Deze antibiotica heeft een negatief effect op het darmmicrobioom met vaak diarree als gevolg. Probiotica kan hierbij helpen.

Een Canadese pilot-studie laat zien dat probiotica de kans op diarree kan verkleinen bij bovenstaande doelgroep. Te zien was dat bij een groep van 32 patiënten het percentage dat last kreeg van diarree afnam. Zo kreeg de ene helft van de onderzoekspopulatie probiotica en de andere helft niet. Bij de groep die probiotica kreeg, lag het percentage dat met diarree kampte op 12,5. Bij de groep die geen probiotica kreeg, lag dit percentage op 31,3.

Minder patiënten met een darminfectie

Ondanks dat dit verschil niet statistisch significant is, noemen de onderzoekers het resultaat noemenswaardig. Er was niet alleen een afname van het aantal patiënten met diarree te zien, ook nam het aantal dat een darminfectie met Clostridium difficile af. Deze infectie loopt ongeveer één op de drie patiënten op die kampen met diarree die geassocieerd wordt met antibiotica. Bij de onderzoekspopulatie die probiotica kreeg, kreeg slechts één patiënt een darminfectie. Bij de groep die geen probiotica kreeg waren dit drie patiënten.

Een positieve bijdrage

Probiotica lijkt dus een positieve bijdrage te kunnen leveren. In omschreven onderzoek werd probiotica binnen 48 uur, nadat gestart was met de antibiotica, via de sondevoeding toegediend. Tot het einde van de antibioticakuur kregen de patiënten tweemaal daags probiotica. Na deze kuur zijn de patiënten nog dertig dagen gevolgd.

Bron: Nutrients. 2018 Apr 26;10(5). pii: E539.