Kandidaat voor hartziekte? Teennagels zeggen het

Wilt u weten of u in de toekomst ooit een hartaandoening krijgt? Er is nu een eenvoudige test die de kans met bijna honderd procent zekerheid inschat, en wel aan de hand van uw teennagels.
Door de hoeveelheid nicotine in een teennagel te meten, of de persoon nu wel of niet rookt, wordt een belangrijke indicator gevonden voor de mogelijkheid dat er een ziekte van de kransslagaderen van het hart ontstaat. Ook niet-rokers kunnen een hoge concentratie nicotine in het lichaam hebben door passief meeroken.
De teennagelanalyse is getest op een groep van 62.641 verpleegkundigen die in 1982 hun geknipte teennagels ter beschikking stelden. Tussen 1984 en 1998 kregen er 905 van hen een ziekte van de kransslagaderen en er bleek een direct verband te zijn met de hoeveelheid nicotine in hun teennagels. Wie de meeste nicotine had, liep een 3,4 keer zo groot risico van een hartaandoening. Elke stijging op de schaal die gebruikt werd om het nicotinegehalte te meten, correleerde met een toename van 42 procent van het risico. Deze analyse bleef accuraat na correctie voor rokers en niet-rokers.
Am J Epidemiol, 2008; 167: 1342-1348