Kanker: L-carnitine bevordert de effecten van chemo

Kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan, klagen bijna altijd dat ze vlug moe en uitgeput zijn. De vervelendste effecten van de kuur kunnen nu echter goed worden tegengegaan met het supplement L-carnitine.
In een onlangs verschenen onderzoek wordt geconcludeerd dat dit enzym de vermoeidheid die optreedt na chemotherapie significant doet afnemen. Het enzym werd verstrekt aan twaalf personen met een gemiddelde leeftijd van zestig jaar die een vergevorderd stadium van kanker hadden. Ieder van hen ontving 6 gram L-carnitine gedurende vier weken waarin ze chemotherapie ondergingen. Voor en gedurende de vier weken werd bijgehouden hoe vermoeid ze zich voelden, en wat de kwaliteit van leven was. De patiënten bleken zich minder vermoeid te voelen, hun gewicht nam toe (wat zeer noodzakelijk was) doordat ze meer gingen eten.
Het onderzoekteam wijt de positieve resultaten aan de effecten van het enzym, dat waarschijnlijk in staat is energie in de cellen op te wekken en tevens als ontgifter te werken.
Dit alles is goed nieuws, temeer daar voorafgaande studies hadden gesuggereerd dat het enzym kanker bevorderend kon werken en dat het chemotherapie kon tegenwerken. Hiervoor vonden de onderzoekers geen enkele aanwijzing2.
2Nutrition, 2006; 22: 136-145