Kankertherapie Als niets meer helpt, probeer dan thalidomide

Thalidomide, het medicijn tegen ochtendmisselijkheid dat duizenden aangeboren afwijkingen heeft veroorzaakt, wordt nog steeds op grote schaal gebruikt op het Indiase subcontinent en komt nu in aanmerking ter behandeling van meervoudig myeloom (gezwel vanuit ruggenmerg of beenmerg).
De standaardbehandeling voor deze aandoening bestaat uit chemotherapie met hoge doses, maar oncologen hebben gevonden dat dit bij mensen van 65 jaar en ouder niet zo goed werkt. Deze leeftijdscategorie vormt echter wel een derde van alle patiënten. Toen onderzoekers in Italië thalidomide combineerden met de standaardmiddelen voor chemotherapie, vonden zij dat die combinatie twee keer zo effectief was op de korte en middellange termijn. Deze onderzoekers menen dan ook dat thalidomide in combinatie met chemotherapie de standaardbehandeling moet worden.
Het probleem is echter dat de patiënten in de thalidomidegroep ook twee keer zoveel kans hadden negatief op de behandeling te reageren. De problemen varieerden van verdoving, vermoeidheid en verstopping tot levensbedreigende trombose in de dieper gelegen aderen, toxisch-neurologische reacties en infecties7.
7 Lancet, 2006; 367: 825-831