Keizersnede: gevaarlijk voor moeder en kind

De voorkeur in de westerse landen lijkt steeds meer uit te gaan naar de keizersnede om kinderen ter wereld te brengen. Gemiddeld wordt ongeveer de helft van alle kinderen in de VS op deze manier geboren en volgens een recent onderzoek liggen de cijfers voor Latijns-Amerika daar niet ver onder en wordt een derde van alle kinderen via een keizersnede geboren. In Nederland is het aantal keizersneden de laatste twintig jaar verdrievoudigd en bedraagt nu 15 procent van alle geboorten15.
Deze ingreep is echter niet zonder complicaties, zo is in een nieuw onderzoek ontdekt. Bij een analyse van 97.000 keizersneden die in 120 ziekenhuizen door heel Latijns-Amerika waren verricht, bleek dat zeker 20 procent van de baby’s vroegtijdig was geboren of tijdens de ingreep was overleden, terwijl ongeveer 60 procent van de moeders een postnatale behandeling met antibiotica nodig had.
Artsen zouden niet meer zo ‘gemakkelijk’ moeten doen over een keizersnede, zo concluderen de auteurs van dit rapport, en zij moeten moeders ervan op de hoogte brengen dat deze ingreep henzelf en hun kind misschien meer kwaad dan goed doet16.

 

15 Trouw, 19-3-2004
16 Lancet, 2006; 365: 1819-1829