Keizersnede: moeder twee keer zoveel kans op overlijden

Vrouwen die met behulp van een keizersnede bevallen, hebben een twee keer zo hoog risico van overlijden of van een ernstige ziekte. Ook is de kans vijf keer zo groot dat ze een infectie krijgen, ten opzichte van vrouwen die op natuurlijke wijze bevallen. Ook de baby loopt een verhoogd risico, namelijk een drie keer zo hoge kans om vlak na de geboorte te overlijden.
De gevaren van de keizersnede kwamen aan het licht toen onderzoekers van de universiteit van Oxford de voortgang naliepen van 97.095 geboorten in gezondheidsinstellingen in heel Latijns-Amerika. Veel van de operaties die fout afliepen, waren electief geweest. Dat wil zeggen dat er geen medische noodzaak voor was4.
Volgens de World Health Organisation zou het percentage keizersneden nooit hoger mogen liggen dan 10 procent van alle geboorten. Maar in Amerika en Engeland vindt bijna 30 procent van de bevallingen plaats via een keizersnede, en in Nederland is dat percentage de laatste jaren gestegen tot 15 procent. Het percentage van Latijns-Amerika, 33 procent, is het hoogste ter wereld.
4BMJ, 2007; 335: 1025-1029