Keizersnede: verdrievoudiging van de sterfte bij pasgeborenen

Baby’s die via een keizersnede worden geboren, hebben drie keer zoveel kans kort na hun geboorte te overlijden dan kinderen die op natuurlijke wijze ter wereld komen, zo heeft een nieuw onderzoek duidelijk gemaakt.
De sterfte onder pasgeborenen, dat wil zeggen, het aantal kinderen dat binnen 28 dagen na de geboorte overlijdt, bedraagt 0,62 per 1000 geboorten bij kinderen die via een natuurlijke bevalling geboren worden. Dat aantal bedraagt 1,77 bij kinderen die via een keizersnede ter wereld komen.
Men hoopt dat deze cijfers in één keer een einde maken aan het groeiende aantal bevallingen waarbij de vrouw voor een keizersnede kiest zonder dat daarvoor een medische noodzaak aanwezig is.
In Nederland vindt ongeveer een op elke vijftien à twintig geboorten via een keizersnede plaats. Maar in de VS verliep bijna 28 procent van alle geboorten in 2003 via een keizersnede en dat aantal ligt in het Verenigd Koninkrijk slechts iets lager. In ongeveer 16 procent van deze gevallen was het de eerste keer dat de vrouw een keizersnede kreeg, in de overige gevallen hadden de betrokken vrouwen al eerder een keizersnede gehad. Dit wijst erop dat het idee ‘eens een keizersnede, altijd een keizersnede’ inderdaad opgaat.
Een keizersnede is een ingrijpende buikoperatie die alleen moet worden uitgevoerd als de moeder of het kind gevaar loopt. De Wereldgezondheidsorganisatie vindt dat het aantal keizersneden in geen enkel land meer dan 10 procent van alle geboorten mag bedragen, en dat in dat percentage alle noodzakelijke ingrepen moeten zijn inbegrepen.4
4 Birth, 2006; 33: 175