De meeste kinderen met ADHD hebben de aandoening nog steeds als volwassenen

ADHD wordt vaak beschouwd als een probleem van de kindertijd, maar 90 procent ervaart als volwassene nog steeds symptomen, zoals impulsief spreken of niet in staat zijn om beslissingen te nemen.

Het is belangrijk dat wordt erkend dat ADHD doorgaat in de volwassenheid en dat er momenten zullen zijn dat iemand een situatie niet aankan of minder controle heeft, aldus onderzoekers van de Universiteit in Washington.

De aanname was dat de helft van alle kinderen met de diagnose ADHD hiervan als volwassene nog steeds last zou hebben, maar de onderzoekers van Washington schatten dat het werkelijke aantal veel hoger ligt, tot mogelijk 90 procent van de gevallen. Ze volgden de gezondheid van 558 kinderen vanaf hun 8e tot hun 25e. Bij alle kinderen was ADHD vastgesteld.

De onderzoekers weten niet zeker waarom ADHD-symptomen opflakkeren op volwassen leeftijd, maar vermoeden dat het te maken kan hebben met stress of het niet volgen van een gezonde leefstijl met goede voeding en slaap. Symptomen komen en gaan, ontdekten de onderzoekers, en velen in de studiegroep hadden hun eigen manieren uitgewerkt om ermee om te gaan.

Volwassenen met ADHD hebben veel vaker een creatief beroep. ‘De sleutel is het vinden van een baan of levenspassie die verenigbaar is met ADHD. Je zult veel creatieve mensen zien die ADHD hebben, terwijl mensen met ADHD die bijvoorbeeld zeer gedetailleerde taken op een computer moeten doen, dit erg moeilijk zullen vinden’, zegt Margaret Sibley, een van de onderzoekers.

De symptomen van ADHD vallen in twee hoofdgroepen uiteen: onoplettendheid kan zich manifesteren als wanordelijkheid, vergeetachtigheid of concentratieproblemen, terwijl degenen die meer hyperactief zijn tijdens het opgroeien verbaal impulsief, besluiteloos of dwangmatig kunnen zijn.

Bron: Am J Psychiatry, 2021; appiajp202121010032