Kinkhoest: inenten helpt niet

Bij de laatste paniek over het toenemende aantal kinkhoestgevallen in het Verenigd Koninkrijk lijkt men één zeer belangrijk detail over het hoofd te zien. In vrijwel alle gevallen waren de getroffen kinderen ingeënt. Onderzoek door de universiteit van Oxford wijst erop dat kinkhoest ‘wijdverbreid’ is onder kinderen in het Verenigd Koninkrijk. En ondanks het toenemende aantal gevallen dat geregistreerd wordt, blijven vele andere onopgemerkt omdat de artsen ervan uitgaan dat het vaccin zijn werk doet.
De stand van zaken is dat er 237 gevallen zijn gemeld in 2004 en 289 gevallen in 2005. De meesten van deze kinderen waren tegen de ziekte ingeënt. In werkelijkheid ziet het totale beeld er waarschijnlijk veel erger uit. Bij navraag vonden de onderzoekers uit Oxford dat kinkhoest volgens artsen iets is wat alleen heel jonge kinderen treft die niet zijn ingeënt. Vandaar dat veel gevallen van kinkhoest niet gemeld worden. De onderzoekers van Oxford ontdekten ook dat er van de in totaal 172 kinderen die naar hun arts waren gegaan omdat ze een akelige hoest hadden, 64 kort daarvoor nog waren ingeënt tegen pertussis (de officiële medische term voor kinkhoest), maar dat er slechts 55 volledig immuun waren.7
7 BMJ, doi: 10.1136/bmj.38870.655405.AE