Kleine duizendknoop tegen geheugenverlies bij ouderen

De kleine duizendknoop helpt ouderen met een milde cognitieve stoornis. Uit een Maleisische studie blijkt dat het visuele geheugen en de stemming na gebruik van dit kruid verbeteren.

Aan de studie deden 36 Maleisische, nog zelfstandig wonende, ouderen mee. Allemaal hadden zij één ding gemeen: gediagnosticeerd met milde cognitieve stoornis (MCS).  Een stoornis die geheugenverlies veroorzaakt. Een aandoening die tevens wordt gezien als een mogelijk voorstadium van dementie. In tegenstelling tot dementie heeft iemand met MCS in beginsel geen belemmeringen die een normaal functioneren in de weg staan.

Uit een eerdere studie bleek dat de Persicaria Minor, de kleine duizendknoop, mogelijk een gunstig effect heeft op de cognitieve functie en de stemming.  Het effect van dit kruid was nog niet onderzocht bij een oudere doelgroep van 60 tot 75 jaar. De studie die nu is afgerond, was specifiek gericht op deze doelgroep uitgevoerd en blijkt evenals de eerdere studie positieve resultaten te geven.

De ouderen slikten zes maanden lang tweemaal per dag een capsule. Verdeeld in twee groepen nam de ene groep dagelijks een capsule met 250 mg kleine duizendpoot in en de andere deelnemers kregen een capsule met 280 mg maltodextrine. Door middel van neuropsychologische tests en een vragenlijst legden de onderzoekers de cognitieve functie en stemming van de ouderen vast bij aanvang, na drie en na zes maanden.

Na zes maanden bleken er flinke verbeteringen te zijn in visueel geheugen, spanning, boosheid en verwarring. De subgroep die de kleine duizendknoop gebruikte, liet na cognitieve tests tijdens een MRI een toename van activiteit zien in het hersengedeelte dat betrokken is bij het werkgeheugen, aandacht, zelfcontrole en het vertellen van leugens of waarheid. Definitieve conclusies kunnen hieruit nog niet  getrokken worden. Hiervoor was de groep te klein.

Bron: bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com