Kleinschalig onderzoek naar duur overdraagbaarheid coronavirus 

In een onderzoek onder zestien coronapatiënten hebben Chinese onderzoekers vastgesteld dat patiënten het virus acht dagen na herstel nog op anderen kunnen overdragen. 

De patiënten werden tussen 28 januari en 9 februari in een Chinees ziekenhuis opgenomen. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 35,5 jaar. Iedere twee dagen werd een keelmonster afgenomen om te kunnen bepalen of de patiënten het virus nog bij zich droegen. 

Bij de helft van de patiënten was dit nog het geval ruim nadat zij helemaal hersteld waren. De duur van het besmettingsgevaar was wisselend van één dag tot wel acht dagen. De onderzoekers sluiten niet uit dat er zelfs mensen zijn die het virus nog veel langer bij zich dragen. Genezen patiënten, maar ook artsen en verpleegkundigen moeten zich volgens de onderzoekers realiseren dat het virus na herstel niet zonder meer is verdwenen 

De onderzoekers benadrukken dat hun studie kleinschalig is en dat de patiënten een mildere variant van het virus hadden. Daarom is meer onderzoek nodig naar met name ouderen of andere kwetsbare coronapatiënten 

Het RIVM adviseert om zeker 24 uur nadat de symptomen zijn verdwenen binnen te blijven. Totdat meer bekend is over de duur van de besmettelijkheid van het virus is het zeker niet onverstandig om ook daarna afstand te houden tot je medemens en de hygiënemaatregelen goed in acht te nemen. 

BRON www.atsjournals.org