Koffie brengt nieuw leven in vermoeide hersencellen

Uw onderbuikgevoel blijkt al jaren te kloppen. Koffie drinken helpt vermoeidheid te bestrijden. En dit effect is al te bereiken na 1 kopje!

Onze favoriete psychoactieve drug

Na water, drinken we het meest koffie. Daarmee is cafeïne in Nederland de meest gebruikte psychoactieve drug. Het werkt opwekkend, versterkt de aandacht en normaliseert de stemming en cognitie. Bij matige consumptie heeft het ook zenuwbeschermende effecten. Het moge duidelijk zijn dat cafeïne een effect heeft op de hersenen.

Vernieuwend onderzoek

Er is al veel onderzoek gedaan naar de effecten van koffie op ons brein. Echter, onderzoeken met realistische hoeveelheden cafeïne zijn zeldzamer. Soms worden zelfs hoeveelheden gebruikt die voor mensen toxisch zijn. Daarnaast wordt veel onderzoek gedaan in muizen of ratten en zij reageren anders op koffie dan mensen. In een onderzoek dat uitgevoerd is door de Vrije Universiteit in Amsterdam is hiermee rekening gehouden. De onderzoekers hebben gebruik gemaakt van menselijke hersencellen in plaats van proefdieren. Deze cellen hebben ze blootgesteld aan een hoeveelheid cafeïne die gematigde koffiedrinkers binnenkrijgen. Namelijk, de hoeveelheid uit 1 kopje. En zeg nu zelf, één kopje is niet veel toch?

Vermoeide hersenen

Als we moe worden verloopt de communicatie tussen hersencellen minder snel en het denkvermogen neemt af. Om dit effect in het laboratorium na te bootsen, werden de hersencellen kunstmatig traag gemaakt door het stofje adenosine toe te voegen. Het bleek dat de hoeveelheid cafeïne in één kopje koffie al voldoende was om de communicatie tussen de cellen weer te normaliseren. Het brein werd dus minder traag bij vermoeidheid. Dit onderzoek laat zien dat u zich dus helemaal niet aanstelt als u in de ochtend een kopje koffie nodig hebt om op gang te komen. Uw hersenen zijn u zelfs dankbaar.

Bron: Front Pharmacol. 2018 Jan 4;8:899.