milieu en chemicaliën

Korter leven door dieselfraude Volkswagen

Het aantal mensen in Europa dat korter leeft als gevolg van de te hoge dieseluitstoot door Volkswagens wordt geschat op 1200. De fabrikant sjoemelde opzettelijk met de boordcomputers, zodat deze tijdens het testen onterecht voor een ‘veilige’ uitslag zorgden.
In totaal gaat het om 13 duizend verloren levensjaren op de totale Europese bevolking, hebben de onderzoekers van het Massachusetts Instituut voor Technologie berekend. In de VS zullen nog eens 59 mensen te vroeg overlijden.
Dieselauto’s van de Volkswagen Groep – waaronder Volkswagen, Audi, Skoda en Seat – hebben tussen 2008 en 2015 (toen de fraude eindelijk aan het licht kwam) te veel stikstofoxide uitgestoten.
Dit teveel aan uitstoot werd nooit opgemerkt door de testers doordat de autofabrikant ‘manipulatie-instrumenten’ in de motoren van 11 miljoen dieselauto’s had ingebouwd. Die gaven onjuiste, lage waarden om aan de milieueisen te voldoen.
Hoewel de auto’s die met sjoemelsoftware waren uitgerust inmiddels zijn teruggeroepen, duurt de erfenis van deze fraude voort, zeggen de onderzoekers. Ongeveer 500 van de vroegtijdige sterfgevallen zullen in Duitsland – het thuisland van de Volkswagen Groep – plaatsvinden en de overige 700 sterfgevallen in de omringende landen, zoals Polen, Frankrijk en Tsjechië.
Bron: Environ Res Lett, 2017; 12: 034014