Korter wordende vrouwen meer kans op hart- en vaatziekten

Krimpende vrouwen van middelbare leeftijd hebben een groter risico op hart- en vaatziekten. Dit zijn de uitkomsten van een nieuwe studie uitgevoerd onder Scandinavische vrouwen.

Tot op heden voerden onderzoekers alleen studies uit naar verbanden tussen hart- en vaatziekten en lengteverlies bij ouderen. Onderzoek specifiek naar vrouwen was er nog niet. Tot nu. Wetenschappers van de Universiteit van Göteborg onderzochten of lengteverlies op middelbare leeftijd verband houdt met sterfte aan hart- en vaatziekten bij vrouwen.

Zowel mannen als vrouwen krimpen. Vanaf je 50ste neemt je lengte langzaam af. Volgens onderzoeker Sofia Klingberg toonden eerdere onderzoeken al aan dat krimpende mensen meer kans hebben op botontkalking, wervelfracturen en een vitamine D-tekort en dat de literatuur daarnaast verbanden legt tussen botontkalking en hart- en vaatziekten.

Terug naar de studie. Het team van wetenschappers analyseerde gegevens uit twee eerdere onderzoeken die de gezondheid van 1.147 Zweedse en 1.259 Deense vrouwen gedurende meerdere decennia volgden. In deze onderzoeken werden op twee momenten lengtemetingen uitgevoerd; bij een leeftijd tussen de 30 en 50 jaar en nog een keer 10 tot 13 jaar later. Hieruit bleek dat de deelnemers die meer dan 2 centimeter krompen 2,31 keer zoveel kans hadden om te overlijden aan een beroerte en 2,14 keer zoveel kans aan elk ander type hart- of vaatziekten.

Het onderzoeksteam suggereert dat meer aandacht voor lengteverlies, vooral bij vrouwen, kan helpen bij het identificeren van personen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Wel benadrukken de onderzoekers dat het onderzoek beperkingen heeft. Het aantal sterfgevallen als gevolg van een beroerte was relatief laag en ook is het niet bekend of er andere, ongemeten factoren, als roken, andere ziekten of medische behandelingen, de resultaten hebben beïnvloed.

Bronnen: