Kunnen we veilig meer zout eten?

Er wordt al jaren geadviseerd om minder zout te eten en zo mogelijk hart- en vaatziekten te voorkomen. Maar is dat wel een zinvol advies?

Recent publiceerde The Lancet, een gerenommeerd medisch vakblad, de opmerkelijke resultaten van een langlopende studie omtrent zoutgebruik. Niet 6 gram zout per dag, maar tot 12 gram zout per dag zou geen invloed hebben op hart- en vaatziekten. De onderzoekers bekeken de zoutinname en uitscheiding van bijna 98.000 deelnemers. Hieruit bleek dat gezonde mensen die tot 12 gram zout per dag aten, geen verhoogd risico hadden op hart- en vaatziekten. Dit is opmerkelijk, omdat de Gezondheidsraad ter preventie van deze aandoeningen adviseert om niet meer dan 6 gram zout per dag te eten. De gemiddelde Nederlandse man eet 9,7 gram zout per dag en vrouwen 7,4 gram per dag. In totaal eet 85 procent van de Nederlanders te veel zout.

Wel of niet minder zout eten?

Toch moeten we niet direct denken dat de zoutmythe is doorgeprikt. Een belangrijke kanttekening bij deze studie is dat de deelnemers uit Azië komen. Aziaten hebben een ander eet- en leefpatroon dan Westerlingen en daarom zijn de resultaten niet direct van toepassing op de gemiddelde Nederlander. Daarnaast is uit zowel de studie in The Lancet als eerdere studies gebleken dat mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten wel degelijk baat hebben bij minder zout eten. Aangezien steeds meer Nederlanders kampen met overgewicht is het advies om de zoutinname te beperken zo slecht nog niet. Echter, voor gezonde volwassenen lijkt het advies van 6 gram dus minder zinvol.

De onderzoekers vonden tevens dat kalium de ongunstige effecten van zout kan opheffen. Een adequate kalium inname voor volwassenen is 3,5 gram per dag. Kaliumrijke voedingsmiddelen zijn aardappelen, banaan, zuivel en groenten (broccoli).

Bron: Lancet. 2018 Aug 11;392(10146):496-506.