Kwart van de astmagevallen bij kinderen door vervuiling auto’s

Uitlaatgassen van auto’s en vrachtwagens zijn mogelijk verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de gevallen van jeugdastma. En dit wordt bijna dubbel zoveel wanneer rekening wordt gehouden met luchtvervuiling in het algemeen, waaronder die door chemicaliën en rook van industriële installaties.

Jeugdastma nam gestaag toe vanaf de jaren vijftig, en dit loopt gelijk op met de toename van het aantal auto’s en vrachtwagens die stikstofdioxide uitstoten. Dit is een luchtverontreinigende stof die het ademhalingssysteem kan irriteren en bestaande ademhalingsproblemen kan verergeren.

Luchtvervuiling is een nijpend probleem in de Engelse stad Bradford, waar onderzoekers de luchtkwaliteit analyseerden. Met behulp van nieuwe modellen die het effect van stikstofoxiden meten, schatten onderzoekers van de Universiteit van Leeds dat ongeveer 38 procent van alle gevallen van astma in de stad kan worden toegeschreven aan luchtvervuiling, en dat 24 procent rechtstreeks wordt veroorzaakt door uitlaatgassen van auto’s en vrachtwagens.

Hoewel de gevallen van astma in deze stad boven het Britse gemiddelde liggen, zal een vergelijkbaar patroon waarschijnlijk overal te zien zijn.
Hoofdonderzoeker Haneen Khreis stelt dat het de eerste keer is dat de invloed van luchtvervuiling door auto’s op astma bij kinderen is onderzocht en dat een groot aantal ziektegevallen kan worden voorkomen. Speciale looppaden, verkeersvrije zones en het gebruik van schonere brandstoffen kunnen allemaal een bijdrage leveren aan een nationaal en een wereldwijd project om het aantal gevallen van astma te verminderen.

Bron: Environ Int, 2018; 114: 365–75