Lachen even gezond voor het hart als een cholesterolsyntheseremmer

Lekker lachen is wellicht even goed voor uw hart als het gebruik van een cholesterolsyntheseremmer (statine). Bij een onderzoek met twintig gezonde vrijwilligers bleek dat lachen de bloedstroom naar het hart met 22 procent verhoogde, een resultaat vergelijkbaar met dat van een statine of intensieve lichamelijke inspanning.
Gemeten werd de flowgemedieerde vasodilatatie (vaatverwijding door toedoen van de bloedstroom) in de arteria brachialis (slagader) van de arm. De meting geschiedde voor en nadat de proefpersonen de komische film There’s something about Mary bekeken. Dezelfde metingen werden gedaan voor en na het kijken naar de spannende en verontrustende oorlogsfilm Saving Private Ryan. Na die film nam de vaatverwijding juist af met 35 procent8.
8Heart, 2006; 92: 261-2