Laserbehandeling tegen symptomen menopauze lijkt niet altijd te helpen

Opvliegers, stemmingswisselingen en vaginale droogheid zijn veelvoorkomende symptomen bij een dalend oestrogeenspiegel in de menopauze. Symptomen die kunnen worden tegengegaan via laserbehandelingen in speciale klinieken. Deze klachten behandelen met een laserbehandeling vraagt wel om oplettendheid en goed onderzoek vooraf. Uit een studie blijkt namelijk dat de behandelingen niet altijd even zinvol zijn.

Aan een recent Australisch onderzoek deden 90 vrouwen mee. Ze hadden allemaal medische hulp gezocht voor hun lichamelijke ongemakken tijdens de overgang. De helft van de vrouwen kreeg drie sessies met laserbehandelingen, de overige deelnemers ondergingen schijnbehandelingen, waarbij het laserapparaat nagenoeg werd uitgeschakeld. Van de deelnemers voltooiden er 78 het behandeltraject van één jaar.

Na twaalf maanden bleek het resultaat in beide groepen hetzelfde. Er was geen vermindering in symptomen en er werden geen substantiële verschillen gevonden in vaginale droogheid. Ook het vaginale weefsel vertoonde geen verschil.

Toch ervoeren sommige vrouwen verbeteringen tot wel twintig procent. Dit gold voor mensen uit zowel de groep van de laserbehandeling als de groep van de schijnbehandelingen. Dit schrijven de onderzoekers toe aan het placebo-effect en ze zijn van plan dit verder te onderzoeken.

Bron: JAMA, 2021:326(14);1381-1389