Let op: hartstilstand op komst

Een plotselinge hartstilstand is misschien toch niet zo plotseling als we dachten. Meer dan de helft van de mensen die een hartstilstand krijgen, heeft tot een maand daarvoor al een waarschuwing gehad. Het meest voorkomende symptoom is pijn op de borst. Andere voortekenen zijn kortademigheid, duizeligheid, flauwvallen en hartkloppingen. Vaak hebben mensen al tot een maand voor de eigenlijke hartstilstand last van een of meer van deze symptomen, zeggen de onderzoekers van het Cedars-Sinai Heart Institute in Los Angeles.
Ze ontdekten dit toen ze 567 mannen die een hartstilstand overleefden, naar hun ervaringen vroegen. Van deze mannen had 53 procent tot een maand eerder een van deze waarschuwingstekens gehad, al kregen sommigen hun eerste symptoom pas een uur voor de hartstilstand zelf.
Het maakt niet uit wanneer je last krijgt, zeggen de onderzoekers, als je maar altijd meteen hulp inroept. Slechts 9 procent van de Amerikanen die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen, kan het navertellen.
Volgens de Hartstichting overleeft in Nederland 10 tot 15 procent van de mensen die buiten het ziekenhuis gereanimeerd worden. Dit percentage stijgt: recentere cijfers laten een verbetering zien. In Noord-Holland lag het percentage overlevenden op 23 procent in 2011, in Utrecht op 24 procent in 2012. Dit komt waarschijnlijk omdat steeds meer Nederlanders weten wat ze moeten doen, en omdat op steeds meer plaatsen in Nederland automatische defibrillatoren (AED’s) voorhanden zijn.
Bron: American Heart Association Scientific Sessions, 19 november, 2013