Leukemie en de belangrijke rol van vitamine C

Vitamine C speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van leukemie en andere vormen van bloedkanker, zo blijkt uit twee recente studies.

Een team van onderzoekers ontdekte dat vitamine C zich opstapelt in de stamcellen in het beenmerg en de ontwikkeling van leukemie kan onderdrukken. Bovendien communiceert vitamine C met defecte stamcellen in het beenmerg en stopt zo het ontwikkelen en veroorzaken van bloedkanker.

Stamcellen hebben grote hoeveelheden vitamine C nodig om goed te functioneren, wat zou kunnen verklaren waarom kankerpatiënten vaak lage vitamine C-waarden hebben, zeggen onderzoekers van het Southwestern Medisch Centrum van de Universiteit van Texas.

Stamcellen in het beenmerg worden hyperactief en vermenigvuldigen zich meer dan noodzakelijk als ze niet voldoende ascorbaat (vitamine C) bevatten, wat op zijn beurt de kans op leukemie doet toenemen. Oudere patiënten kunnen een voorstadium van een oncologische aandoening ontwikkelen, klonale hematopoiese genoemd, wat ook een vroege fase van leukemie kan zijn.

Onderzoekers van de New York University School of Medicine onderzochten eveneens welke rol vitamine C speelt bij het voeden van stamcellen in het beenmerg. Ze ontdekten dat de specifieke rol van vitamine C eruit bestaat dat de vitamine zich richt op het rijpen en afsterven van beschadigde cellen. Zonder de benodigde hoeveelheden vitamine C ontwikkelen deze cellen zich verder totdat ze uiteindelijk bloedkanker veroorzaken.

De onderzoekers schatten dat ongeveer 2,5 procent van alle kankerpatiënten gemuteerde stamcellen hebben die niet het signaal kregen dat ze moesten afsterven doordat ze tekort aan vitamine C hebben.

Bron: UT study: Nature, 2017 Aug 21, doi: 10.1038/nature23876; NYU study: Cell, 2017; 170: 1079–95