Leukemie: slecht nieuws voor kinderen die bij kerncentrales wonen

Kinderen en jonge mensen die in de buurt van een kerncentrale wonen, hebben een sterk verhoogd risico dat ze leukemie krijgen, zo is uit een groot onderzoek gebleken. Het overlijdenspercentage werd tot 24 procent hoger bij kinderen jonger dan tien, naarmate ze dichter bij een kernenergiecentrale woonden. Onder jongeren tot de leeftijd van 25 jaar steeg in bepaalde gebieden het overlijdenspercentage tot wel 18 procent. De algehele incidentie (de mate van vóórkomen) van leukemie steeg met 21 procent onder kinderen tot en met negen jaar, en met 10 procent onder jongeren tot 25 jaar.
In dit onderzoek wordt voor het eerst op wereldwijde schaal gekeken naar het probleem. De onderzoekers bekeken zeventien publicaties die in totaal over 136 kerncentrales gingen in Engeland, Canada, Frankrijk, Duitsland, de VS, Japan en Spanje. Aangezien een kerncentrale meestal op het platteland staat, was de onderzochte populatie vaak te klein voor een echte wetenschappelijke studie. Maar bij dit onderzoek kon het onderzoeksteam, van de Medical University of South Carolina, de gezondheid meten van de lokale bevolking zowel voor als na de vestiging van de kerncentrale4.
4Eur J Cancer Care, 2007; 16: 355-363